Textfeld: TENNIS 
CLUB 
SCHIEREN
Nouveau Logo TCS.png 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description: Description: Description: image004 Home

Description: Description: Description: image004 Geschicht

Description: Description: Description: image004 Clubhouse

Description: Description: Description: image004 Comité

Description: Description: Description: image004 Cotisation an Training

Description: Description: Description: image004 Equipen

Description: Description: Description: image004 Ranking

Description: Description: Description: image034 Interclub Championnat

Description: Description: Description: image034 News

Description: Description: Description: image004 Sponsoren

Description: Description: Description: image004 Links

Description: Description: Description: image004 Kontakt

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home Bild 1.jpg

 

 

 

 

 

TENNIS CLUB SCHIEREN

 

NEWS

 

Ø 1. Mee – Feier zu Schieren

Ufank:                                  um 10h00

Wou:                                    ënner Buchels fir de Meekranz ze bannen (mat Kaffi an                                              Bréidercher/Croissanten)

Géint 11h30:                       Patt offréiert vun der Gemeng am Depot vun de Pompjeeën.

Dëst Joër keen Cortège

 

 

Ø Summertraining 2019 : an der Planungsphase

 

 

Ø Wantertraining 2018/2019

 

Ab dem 1. Oktober geet eise Wantertraining un. All eis Trainingsstonnen gin zu Ierpeldeng an der Haal vum S.I.T. ofgehaal.

 

·       Programm fir de Wanter 2018/2019

 

 

Ø Reservation vun eisen Terrain'en iwwert den Internet:

 

Link fir d'Reservation